น.พ มนะชัย อิงสุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม
รวมภาพกิจกรรม

                           โรงพยาบาลดอนตูม
183 หมู่ 5 ตำบล สามง่าม อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม 73150
              Email ::kookkai.5009@gmail.com
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทร.034381768 FAX.034381465
วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2558 ทางโรงพยาบาลดอนตูมได้มีการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู็ในการอบรมในครั้งนี้
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 ทางโรงพยาบาลดอนตูมได้มีการจัด การอบรมให้ความรู็ กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนตูม ในหัวข้อเรื่อง ลดอ้วนลดพุง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู็ในการอบรมในครั้งนี้
วันที่ 7สิงหาคม 2558 ทางโรงพยายาลดอนตูมได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากนักศึกษาและอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จาก international university of helath and welfare จากประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยได้ศึกษาดูงาน กายภาพบำบัด งานแพทย์แผนไทย งานฝังเข็ม งานกิจกรรมบำบัด งานขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลดอนตูม
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลดอนตูม ได้ร่วมต้อนรับ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย โดยชมรมบาตร-บุญ ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและพลังน้ำ และได้มอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องฟอกไต ให้กับโรงพยาบาลดอนตูม เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยคุณศิริรัตน์ ศิริจันทร์ ให้การต้อนรับ และรับมอบเงิน ดังกล่าว
วันที่ 2 เมษายน 2559 โรงพยาบาลดอนตูม ได้ร่วมต้อนรับ สมาชิกสโมสรไลออนส์ ได้ร่วมนำเงินบริจาค ให้กลับโรงงานทำขาเทียม รพ.ดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท โดยนพ. มนะชัย อิงสุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม เป็นผู้รับมอบ
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทางโรงพยาบาลดอนตูม ได้ต้อนรับคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราองค์ที่19 ได้มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล
โดย นายแพทย์ มนะชัย อิงสุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดอนตูมได้ให้การต้อนรับ
เมื่อวนที่ 19ตุลาคม 2559  ท่านผู้อำนวยการ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอนตูม ได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และคณะทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมี นพ.มนะชัย อิงค์สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม
สาธารณุขอำเภอ ดอนตูมและคณะให้การต้อนรับ
งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลดอนตูมได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ งานสมาธิบำบัดดีเด่นระดับจังหวัด
ปี2559 ณ.เมืองทองธานี 2 กันยายน 2559
โดย คุณฐิตาภรณ์  ถิระวัฒนะพิเชฐ หัวหน้างานแพทย์แผนไทย ได้เป็นตัวแทนโรงพยาบาลดอนตูม
รับโลห์ประกาศเกียรติคุณงานสมาธิบำบัด ดังกล่าว
วันที่ 25 มิถ่นายน 2560 ทางสมาชิก สโมสรไลออนส์ ได้นำเงินมาบริจาค ให้กับมูลนิธิขาเทียม โรงพยาบาลดอนตูม เพื่อได้ช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยที่ มาทำขาเทียม เป็นจำนวนเงิน 345,000 บาท
โดย นายแพทย์ มนะชัย อิงสุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดอนตูมได้ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินดังกล่าว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก