น.พ มนะชัย อิงสุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม
รวมภาพกิจกรรม

                           โรงพยาบาลดอนตูม
183 หมู่ 5 ตำบล สามง่าม อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม 73150
              Email ::kookkai.5009@gmail.com
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทร.034381768 FAX.034381465
จำนวนผู้ป่วย OPD ประจำวัน
จำนวนผู้ป่วยIPD Admid ประจำวัน
จำนวนผู้ป่วย ER ประจำวัน